Archidiecezja Poznańska

:: Kontakt ::
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Andrzeja Apostoła

Wyskoć 40
64-000 Kościan
Tel. +48 65 513 14 42
biuro(at)parafiawyskoc.pl

Proboszcz
ks. Krzysztof Pustkowiak:: Kliknij ::
Facebook

TV Lumen

Słowa Poznania


 POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA 

Parafia w Wyskoci - Wspólnota, której patronuje święty Andrzej Apostoł.

Na naszej stronie internetowej znajdziecie informacje o parafii, nabożeństwach, aktualnych wydarzeniach, zdjęcia, godziny otwarcia biura parafialnego i wiele więcej.

______________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy już za tydzień. Widzimy się na sali wiejskiej w Wyskoci. Każdy jest mile widziany. 

Jakie jest twoje miejsce we wspólnocie Kościoła? Co możemy zrobić, aby bardziej iść razem jako parafia? Jakie są twoje marzenia dotyczące Kościoła?

______________________________________________________________________________________________________

Czym jest synod?

Słowo  „synod” pochodzi od dwóch greckich słów – przyimka σύν („syn”, oznaczającego m.in. „wraz, razem z  kimś”) i rzeczownika ὁδός („hodos”, „droga”). Synod dosłownie więc znaczy podążanie razem wspólną drogą. Nazwą tą określa się zjazdy kościelne, w których udział bierze głównie duchowieństwo, ale też ludzie świeccy, na których rozeznaje się ważne dla Kościoła sprawy: organizacyjne, teologiczne lub duszpasterskie. Synody odbywały się w całym Kościele od początku jego istnienia. Za pierwsze tego rodzaju zebranie można uznać opisany w Dziejach Apostolskich "sobór jerozolimski". Na przestrzeni wieków synody przybierały różne formy i zakresy. Czasami miały większe znaczenie, czasami mniejsze, jednak Kościół nigdy nie zatracił tej swojej cechy, którą można nazwać synodalnością.

Co to synodalność?

Synodalność to właśnie styl życia Kościoła, polegający na "podążaniu razem jedną drogą" jako Lud Boży. 

Czym jest obecny Synod?

Obecny synod jest wyjątkowy, ponieważ jego tematem jest sama synodalność, tzn. jego celem jest odpowiedź na 2 pytania: jak podążamy razem jako Kościół? oraz do jakiego wspólnego podążania wzywa nas Duch Święty? Ten Synod ma za zadanie rozbudzić w Kościele, zarówno na poziomie lokalnym i na poziomie powszechnym, chęć i zdolności do wspólnego rozeznawania woli Bożej.

Zawsze w synodach szczególną rolę odgrywali biskupi. I tak będzie tym razem. Jednak papież Franciszek wzywa do udziału w nim wszystkich ochrzczonych:

"Z chrztu, który jest źródłem naszego życia, wypływa równa godność dzieci Bożych, chociaż w różnicy posług i charyzmatów. Z tego powodu wszyscy są wezwani do uczestnictwa w życiu Kościoła i jego misji. Jeśli brakuje prawdziwego uczestnictwa całego ludu Bożego, mówienie o komunii może pozostać tylko pobożnym życzeniem. [...] Wszyscy muszą uczestniczyć: jest to nieodzowne zaangażowanie kościelne!" (przemówienie na rozpoczęcie Synodu)

Jaka jest moja rola?

Synod polega na rozeznawaniu woli Ducha Świętego. Jesteśmy do tego wezwani wszyscy. Rozeznanie jest darem, który nie bierze się z wykształcenia czy specjalnych predyspozycji. Bóg przemawia do każdego z nas, dlatego ważnym aspektem rozeznawania jest wzajemne słuchanie.

Podstawową formą uczestnictwa w Synodzie na poziomie parafii jest udział w spotkaniach kilkuosobowej grupy synodalnej, na których dzieli się swoim doświadczeniem i zastanawia nad pytaniami, jakie zostały do tego wyznaczone.  Spotkania będą organizowane tak, aby sprzyjać otwartości i wzajemnemu słuchaniu. Każdy ma prawo do bycia wysłuchanym, nawet osoby rozczarowane Kościołem, a szczególnie ludzie dotychczas marginalizowani.

Kto nie może się włączyć w ten sposób, może przekazać swój wkład indywidualnie: na poziomie parafii przez koordynatora (Filip Michałkowski) lub Proboszcza, albo przez ankietę na stronie synodpoznan.pl. Każdy wierny ma też prawo przesłać swój głos bezpośrednio do Sekretariatu Generalnego Synodu w Rzymie.

Wszystkich chętnych do włączenia się zapraszamy na spotkanie pod koniec stycznia w sali wiejskiej w Wyskoci. Na tym spotkaniu zostaną ustalone szczegóły organizacji konsultacji w naszej parafii -- nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Zapraszamy nie tylko osoby chcące wziąć udział w spotkaniach, ale także moderatorów, którzy prowadzili by spotkania, sekretarzy, którzy sporządzali by podsumowania spotkań i pomagali w pisaniu parafialnej syntezy, która zostanie wysłana do Poznania jako wkład naszej parafii w ogólnokościelny Synod, oraz osoby chętne do organizacji wydarzeń towarzyszących Synodowi lub chętne do pomocy w promocji. Ten etap synodu jest przewidziany do Wielkanocy - wtedy musimy wysłać do Poznania syntezę parafialną (podsumowanie rozeznawania w grupach synodalnych). Jednak spotkania mogą trwać dłużej. Szczególnie ważnym będzie rok 2024, kiedy Synod się zakończy, papież napiszę posynodalną adhortację, a Kościoły lokalne znów się włączą, tym razem pomagając we wprowadzaniu postanowień Synodu.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: synodpoznan.pl.

Polecamy szczególnie Zeszyt uczestnika konsultacji synodalnych.

______________________________________________________________________________________________________

W niedzielę 28 listopada 2021 r. został poświęcony odnowiony obraz św. Andrzeja Apostoła.

 

sw_andrzej

______________________________________________________________________________________________________