Archidiecezja Poznańska

:: Kontakt ::
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Andrzeja Apostoła

Wyskoć 40
64-000 Kościan
Tel. +48 65 513 14 42
biuro(at)parafiawyskoc.pl

Proboszcz
ks. Krzysztof Pustkowiak:: Kliknij ::
Facebook

TV Lumen

Słowa Poznania


LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA PARAFII WYSKOĆ

Nadzwyczajni szafarze Komunii św:

1. Jan Matuszkowiak

2. Tomasz Klem

Ministranci starsi:

1. Matuszkowiak Adrian

2. Joachim Losy

3. Paweł Bródka

4. Marcin Wójcik

5. Mateusz Zawiła

6. Dawid Łukaszczyk

7. Hubert Matyja

8. Sebastian Matyja

9. Marek Tomczyk

10. Łukasz Zawiła

11. Oskar Harendarz

12. Karol Borowski

13. Paweł Rumiński

Ministranci młodsi:

1. Adam Kubicki

2. Antoni Kubicki

3. Kacper Szymczak

4. Jan Klem

5. Filip Adamczak

6. Paciorkowski Dawid

Razem: 19 ministrantów

Ministranci – wyznaczeni do posługiwania przy ołtarzu oraz do pomocy kapłanowi i diakonowi świeccy usługujący (łac. ministrare – służyć), którzy noszą krzyż, świece, kadzielnicę, podają chleb, wino i wodę, przygotowują ołtarz, dzwonią, trzymają patenę przy Komunii Świętej. Zwyczajowo są to chłopcy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by byli to również dorośli mężczyźni. Stopnie służby ministranckiej:

·         Kandydat – przygotowuje się do służby,

·         Choralista – daje znaki dzwonkami oraz gongiem podczas liturgii i nabożeństw,

·        Ministrant światła – odpowiedzialny za niesienie świec w czasie procesji i przy proklamowaniu Ewangelii,

·         Ministrant księgi – przygotowuje Mszał przed liturgią, podaje Mszał celebransowi,

·         Ministrant ołtarza – posługuje przy naczyniach liturgicznych, podaje wino i wodę, trzyma patenę,

·         Ministrant krzyża (krucyferariusz) – niesie krzyż w czasie procesji,

·         Psałterzysta – intonuje pieśni i wykonuje psalmy,

·         Lektor – czyta Pismo Święte podczas liturgii,

·         Turyferariusz – odpowiedzialny za kadzielnicę,

·         Nawikulariusz – niesie łódkę z kadzidłem,

·         Ministrant wody – posługuje podczas pokropienia wiernych wodą święconą,

·         Ministranci episkopaliów – trzymają mitrę i pastorał podczas mszy sprawowanej przez biskupa,

·         Ceremoniarz – koordynuje działania pozostałych ministrantów.

Strona Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej: TUTAJ

Schola - Do służby liturgicznej zaliczyć można także scholę parafialna, czyli zespół śpiewaczy, który prowadzi śpiewy w czasie Mszy świętych i nabożeństw. Do naszej scholi parafialnej nalezą: Weronika Wojtaszek, Katarzyna Pachciarek, Barbara Matyja, Gabriela Itkowiak, Marta Bajsztok i Aleksandra Kozak. Natomiast odpowiedzialnym za śpiew i grę na organach jest nasz organista pan Jacek Kaźmierczak.