Archidiecezja Poznańska

:: Kontakt ::
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Andrzeja Apostoła

Wyskoć 40
64-000 Kościan
Tel. +48 65 513 14 42
biuro(at)parafiawyskoc.pl

Proboszcz
ks. Krzysztof Pustkowiak:: Kliknij ::
Facebook

TV Lumen

Słowa Poznania


Dokument ustanawiający parafię w Wyskoci

Kapituła Kościoła Katedralnego w Poznaniu

Mocą niniejszego pisma oznajmiamy wszystkim, kogo to dotyczy, że my na prośbę strony, której to dotyczy, zapisanie prawem kanonicznym gruntu w Wyskoci w Księdze Przywilejów i Praw Naszej Kapituły o fakcie i roku w nim zawartego znajduje się w archiwum naszym znalezionym odpisane i podpisane kazaliśmy opieczętować. Jego treść jest następująca i nie może być zmieniona. Taki jest zapis kanonicznej erekcji gruntu Wyskoć: W Imię Boże. Amen. Ponieważ dochody ludzi łatwo się zapomina, jeżeli nie są zapisane z poświadczeniem wspomnianego zapisu, dlatego my Jan, z Bożej Opatrzności i Stolicy Apostolskiej prawny Biskup Poznański, oznajmiamy wszystkim obecnym i przyszłym, do których będzie to należało kanonikom to pismo, że kult Boga oraz pragnienie zwiększenia liczby kanoników tego naszego Kościoła poznańskiego na wydatki, biorąc pod uwagę zasługi i wspaniałe posługi dla naszego Kościoła i za zgodą naszych współbraci Poznańskiej Kapituły rektora kościoła we Wyskoci w poznańskim Kościele na kanonika kazaliśmy go przyjąć i na współbrata w stallach miejsce w chórze i głos na kapitule, skoro do Nas należy, udzielanie godności jak niżej się podaje z pełną mocą prawa kanonicznego, aby był mianowany z dochodami Kościoła w Wyskoci, którego patronatu do Nas należy i udzielenie stale jest aktualne, jak niżej się pokaże od całości beneficjum od nowa utworzonego uznaliśmy, czy nawet podzielonego. Albowiem będzie miał i zatrzyma tytułem utrzymania swego beneficjum [tak] zwane dochodowe we wsiach niżej podanych czynsz i dziesięcina w Wyskoci, w Choryni, w połowie w Gołębinie i we Wronowie z pól uprawnych i nowin jakichkolwiek, jak wspomniane wsie znajdują się w swoich granicach zaznaczone. Dochód z tych wiosek w czynszach i dziesięcinach, jak się wspomina, istniejące oraz wszystkie pola, które należą do tego Kościoła oprócz jednego łanu, który wikaremu od dawna zawsze w Wyskoci będzie się należał i do niego dla uprawy roli będzie się należał. Biorąc pod uwagę nowe uposażenie ustanowione i wspomniany Gosław załączamy i przypisujemy na zawsze w tych pismach, że one z dochodów dla załatwienia przypadkowych kłopotów i zapewnienia innych praw wspomnianego Kościoła w Wyskoci całkiem odłączonych dla wikarego zaś, który za to Gosława i jego następców w Kościele Poznańskim będzie posługiwał, jak ustalono działanie wikarych [dla] innych obowiązków osób duchownych, dziesięcinę w Domasłowicach wyznaczyliśmy i zapisujemy, a nawet oznajmiamy. Jak zaś wikary wieczysty przez nas tam także nowo na przedłożenie wspomnianego Gosława ustanowiony i jego następcy, jacy z czasem będą, w zdarzającej się potrzebie Kościoła w Wyskoci i mogli łatwiej i wygodniej sprostać posługiwaniu, na utrzymanie jego i następców jego, inne dziesięciny jak dobra w Rogaczewie, w Skulinie, Raczszatki na wyspie oraz inne dziesięciny po orce żołnierzy ze zbożami mszalnymi we wsiach parafialnych do tej parafii należący wspomniany łan oraz pola dla wikarego na stałe i dla kleryka na uposażenie tegoż Kościoła i jego następców. Podobnie którzy chwilowo będą tylko  zaangażowani, załączamy i zapisujemy i na zawsze mocą niniejszego aktu wyznaczamy.

Na zaświadczenie tej sprawy nasze świadectwo i pieczęć nasze Kapituły są przyłożone i zawierzone.

Dan w Poznaniu w dniu Błogosławionych Processa i Marcjana Męczenników [2 lipca] w roku Pańskim 1366 w obecności dostojnych i dyskretnych mężów Ks. Trojana prałata, Dytchona, dziekana, Andrzeja, Archidiakona, Jana, kustosza, Mikołaja, Archidiakona Śremskiego, Jakuba Archidiakona, Janusza Camore, Marcina Archidiakona, Alberta Jana z Dobrzycy, Mikołaja Czebutka, Przybigniewa, Kanoników poznańskich. Z Księgi Przywilejów i Praw Kościoła Katedralnego w Poznaniu pod Pieczęcią Najprzewielebniejszej Kapituły Kościoła Katedralnego wyciąg. Melchior Jankowski, Apostolski tejże Najprzewielebniejszej Kapituły mianowany notariusz.


Historia Parafii

Parafia należy do bardzo starożytnych, choć nie wymieniają jej dokumenty bpa Andrzeja Zaremby.

Za legendarną datę powstania parafii w Wyskoci przyjmuje się rok 1283. Tutejszy dziedzic miał zostać biskupem poznańskim herbu Wyskota, stąd nazwa miejscowości. Pierwsza pisana wzmianka o Wyskoci pochodzi z 1366 roku. Parafia była bardzo liczna: ok. 5 tys. mieszkańców, jednoczyła przez osobę proboszcza trzy stare parafie: Wyskoć, Gołębin Stary i Choryń, od 1969 już rozdzielone.

Obecny kościół zbudowany w latach 1843-1861, przebudowywany i rozbudowywany do 1892 roku został konsekrowany 3 maja 1893 r. przez bpa Edwarda Likowskiego. Kościół murowany, neogotycki, orientowany, 3-nawowy z wieżą, obecnie neobarokową (3 dzwony z 1973 r.:  św. Andrzej Apostoł — 600 kg, NMP i św. Maksymilian Kolbe), prezbiterium pięciokątne (na południowej ścianie wielki fresk św. Andrzeja Apostoła, na północnej - św. Stanisława Biskupa).

Ołtarz główny - szafiasty tryptyk; w centrum figura NMP z Dzieciątkiem, po lewej figura św. Andrzeja Apostoła i św. Józefa z Dzieciątkiem, po prawej św. Mateusza Ewangelisty i św. Antoniego z Padwy. W północnej nawie ołtarz z figurą Serca Pana Jezusa i na końcu nawy obraz Matki Bożej w typie Śnieżnej, natomiast w południowej ołtarz z Jezusem Ukrzyżowanym i na ścianie bocznej obraz przedstawiający męczeństwo św. Andrzeja Apostoła na krzyżu w kształcie „X". Przy wieży kruchta południowa z grotą NMP z Lourdes, od północy kaplica pogrzebowa. Świątynia ma zachowany oryginalny wystrój neogotycki: filary, sklepienia i posadzka, ołtarze drewniane, ambona w kształcie kielicha, chór i prospekt organowy z 1877 roku, chrzcielnica z piaskowca, 4 konfesjonały, ławki, feretrony (jeden ze św. Andrzejem Apostołem i św. Barbarą z 1897 r. — olej na blasze), baldachim, bramy, witraże z motywem roślinnym, mur otaczający kościół i inne. 

Dawniej przechowywane były w kościele relikwie św. Ignacego z Loyoli i św. Jozafata Kuncewicza, niestety obie zaginęły podczas niemieckiej okupacji. Obecnie znajdują się zachowane: relikwie Krzyża Świętego i św. Andrzeja Boboli oraz nowe: bł. Edmunda Bojanowskiego (od 2000 roku) bł. Sancji Szymkowiak i św. Faustyny Kowalskiej. W parafii żywy jest kult Pana Jezusa Ukrzyżowanego (odpust Podwyższenia Krzyża Świętego, Litania do Krzyża Św. i koronka do Miłosierdzia Bożego odmawiane w każdy piątek).