Archidiecezja Poznańska

:: Kontakt ::
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Andrzeja Apostoła

Wyskoć 40
64-000 Kościan
Tel. +48 65 513 14 42
biuro(at)parafiawyskoc.pl

Proboszcz
ks. Krzysztof Pustkowiak:: Kliknij ::
Facebook

TV Lumen

Słowa Poznania


Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii

"Z Maryją w nowe czasy"

 

Modlitwa zaproszenia przed peregrynacją Ikony Nawiedzenia w Archidiecezji Poznańskiej

Jasnogórska Królowo Polski! Najlepsza Matko!

Prosimy, abyś przybyła - w świętym znaku Ikony Nawiedzenia - do naszej parafii. Czekamy na Ciebie, bo wiemy, jak bardzo jesteś nam wszystkim potrzebna.

Wspomóż Twoje dzieci i umocnij naszą wiarę. Kapłanom i osobom konsekrowanym wyproś odwagę w gorliwym wypełnianiu ich powołania. Obdarz Bożymi darami rodziny. Małżonków wspieraj w wiernym kroczeniu życiową drogą. Zaradzaj małżeńskim kryzysom. Lecz rodzinne rany. Złącz na nowo popękane więzi międzyludzkie.

Chorym przyjdź z pomocą, obdarz nadzieją zrozpaczonych, wątpiącym przynieś blask Prawdy, obojętnym uproś głębokie przejęcie się Bożą miłością, noszącym w sobie uraz do Kościoła wyproś ukojenie, a do tych, którzy od Boga i Kościoła odeszli, przyjdź z łaską opamiętania.

Wierzymy, Jasnogórska Pani, że wszystko możesz nam wyprosić u Syna. Popatrz więc z miłością na lud, który potrzebuje Twojego matczynego spojrzenia, niosącego błogosławieństwo Chrystusa. Obejmij swoim wzrokiem dzieci, młodzież, ludzi w pełni sił i w podeszłym wieku. Obyśmy wszyscy, wsparci Twoim orędownictwem, stali się prawdziwie ludźmi wiary, nadziei i miłości.

Amen.

 

Wstępny plan nawiedzenia w naszej parafii:

 

Środa, 12 lutego 2020 r.

17:30 przybycie Obrazu Matki Bożej przed kościół z parafii w Starym Gołębinie, powitanie Obrazu i wprowadzenie do kościoła.

18:00 – powitanie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej przez Ks. Proboszcza, przedstawicieli rodzin, młodzieży i dzieci.
Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa.

Po Mszy św. czuwanie przy Obrazie Matki Bożej.

21:00 – Apel Jasnogórski (prowadzi Kustosz Obrazu).

23:00 – Modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary.

24:00 – Pasterka maryjna (dziękczynno-błagalna za dar powołania i o powołania) celebrowana przez kapłanów pochodzących i pracujących wcześniej w naszej parafii.

 

Czwartek, 13 lutego 2020 r.

nocne czuwanie przy obrazie Matki Bożej

16:00 - Nabożeństwo zakończenia nawiedzenia parafii.

16:30 – pożegnanie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej - przekazanie obrazu parafii w Gryżynie